ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2012007 מתאריך 06-03-2012