מתחם אחוזת בית הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)