ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2008002 מתאריך 30-01-2008