מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה מס' 427 מתאריך 02-07-2002