ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' מס' 68 מתאריך 17-03-2009