ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' מס' 78 מתאריך 04-05-2010