הגדלת שטח חלל הגג הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)