ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2004002 מתאריך 02-02-2004