איחוד וחלוקה מחדש וחלוקת מגרשים לבניית 754 יח"ד. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)