ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2009005 מתאריך 20-05-2009