מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה מס' 429 מתאריך 03-09-2002