ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל מס' 2005024 מתאריך 31-08-2005