ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל מס' 2008006 מתאריך 05-03-2008