ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2009022 מתאריך 23-06-2009