מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים מס' 305 מתאריך 15-08-2005