ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2006005 מתאריך 21-03-2006