ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2012001 מתאריך 26-01-2012