ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית מס' 2008014 מתאריך 04-08-2008