ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2010003 מתאריך 26-01-2010