ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2006017 מתאריך 06-07-2006