מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים מס' 321 מתאריך 19-02-2007