הסדרת שטחים לבניה ברחוב הגולן 29 , שכ' רמת החייל תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)