מאגר אליפז ב' הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)