הקמת מתקן שאיבה ברח' חבצלת הנגב נווה נוי תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)