הסדרת כביש כניסה למתחם יואב הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)