שכונה 27 - הגדלת שטח ציבור - רהט תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)