מושב ניר בנים- הרחבה דרום מערבית תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)