פיצול אזור מגורים בישוב חקלאי והקמת אזור מגורים א' מגרש סמ' 20 מושב בית עזרא הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)