הרחבת אזור תעשיה באר - טוביה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)