רחוב ביאליק שכונה ב' באר שבע הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)