אזור מגורים א' מושב בטחה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)