אזור משולב מסחר ומגורים בשכונת המאפיה אילת תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)