שינוי תוואי דרך מיתארית מס' 1 - רמת חובב תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)