כיכר ברחוב ביאליק פינת עליית הנוער - שכונת גן הורדים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)