חלקה 9 - שינוי בגבולות - מושב מנוחה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)