הוספת מגרש תעשיה באזור התעשיה באר טוביה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)