רובע 4 - שחמון - אילת הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)