שכונה 24 - רהט תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)