אזור בנייני ציבור - מגרש 29 שכונה 15 - תל שבע הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)