בריכות שחיה - באר טוביה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)