רכבת אשדוד - אשקלון הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)