מגרש 30 - רובע סיטי - אשדוד תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)