מרכז אוטיסטים - באר שבע הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)