משרדים באזור התעשיה כנות הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)