מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה מס' 424 מתאריך 09-04-2002