ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2008010 מתאריך 24-06-2008