שכונה 19 - כסייפה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)