הגדלת אחוזי בניה ושינוי קוי בנין לבניינים קיימים - נתיבות תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)