הרחבת זכויות בניה בשטח למבני ציבור - קרית מלאכי תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)