שינוי במס' מקסימלי וב- % בניה של קומות ללא שינוי יח"ד נתיבות תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)